Pzt-Cumartesi : 09:00-19:00

Detaylı Bilgi
ve Randevu İçin

0545 886 24 26

UZMAN EĞİTMEN: Eğt.Uzm/Yazar K.Serdar ATEŞ
EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Bu sertifika programının amacı kursiyerlerimizin otizmli bireylere; eğitim-öğretim ortamlarında, sosyal çevrelerinde, akademik ve sosyal beceri alanlarında ihtiyaç duydukları gerekli becerileri nasıl ve hangi yöntemlerle öğretebileceklerini bilimsel temelli ve işlevsel metotlarla derinlemesine öğrenmelerini sağlamaktır.

 

Otizmli bireyler için gerekli olan temel şeylerin başında öncelikle problemli davranışlarının giderilmesi sonrasında ise çeşitli öğrenme alanlarına dair bilimsel temelli müdahale programları ile işlevsel bir öğretim çalışması yapılarak, öğrendiklerini sosyal yaşam alanlarında genelleyebilmeleridir.

 

Bireyin hem kendisi hem de sosyal çevresi açısından olumlu davranışları kalıcı olarak edinmeleri otizmli bireylerin eğitimlerinin merkezini oluşturmaktadır. Bu programda kursiyerlerimize tarama ve tanılama sistemleri, problem davranışlarla baş etme ve oyunla öğretim yöntemleri, cinsellik eğitimi, otizmli bireylerin desteklenmesinde baş vurulan destekleyici protokoller ve terapi yöntemleri, aile yaklaşımları, sınıf ve ev içi eğitimsel düzenlemeler gibi bilimsel dayanaklı eğitim metotları uluslararası standartlarda, en kapsamlı şekilde, zengin materyaller ve süpervizyon sonrası sunulacak kapsamlı  danışmanlık desteği ile birlikte aktarılacaktır.

 

1-Temel Bilgiler
2-Tanı ve Tanılama
3-Nedenler
4-Özellikler
5- Doğru bilinen yanlışlar

1.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ : Çeşitli Düzeylerdeki OSB’li bireylerin düzeylerini açıklayan tanılama örnekleri ve davranışsal özelliklerinin video modelle tanıtılması

1. OSB Gösteren Bireylerde Görülen Başlıca Sorunlar
2. Problem Davranış Nedir
3. Problem Davranışların Nedenleri
4. Problem Davranışların Çocuk İçin İşlevleri
5. Problem Davranışlar ve ÖDS Modeli
6. Problem Davranışların Azaltılması

2.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ Çeşitli problemli davranış örneklerini video modellerle analiz edilmesi

1. Bağımsız Yaşam Becerileri
2. İşlevsel Beceriler
3. Özbakım Becerileri
4. Kişisel Bakım Becerileri
5. Beceri Öğretimi

3.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ Geriye doğru zincirleme öğretim metodunun örneklerle analizi

1. OSB gösteren bireylerde oyun nasıl ilerlemektedir
2. Oyun biçimleri
3. Oyunla Öğretim metotları
4. Sosyal oyun becerilerinin öğretimi

4.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ Alıcı dil becerileri için kullanabileceğimiz oyun metotlarının tanıtılması

1. Cinsel gelişimin temel ilkeleri
2. Cinsellik eğitimini ilkeleri
3. Hijyen eğitimi
4. Tacizden korunma yöntemleri

5.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ Güven çemberi uygulaması

1. Terapi uygulamaları
2. Başlıca protokoller
3. Beslenme
4. Doğru bilinen yanlışlar

6.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ :Beslenme protokolleri analizi

1. Kaynaştırmanın temel ilkeleri
2. Geçiş planlarının hazırlanması
3. BEP planlarının hazırlanma ilkeleri
4. Bütünleştirme ilkeleri
5. Sınıf içi uyarlamalar

7.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ Örnek BEP planı hazırlama

1. Ailelerin genel yapısı ve yaşadıkları süreçler
2. Aile eğitiminin önemi
3. Eğitime aileleri katabilmek
4. Ailenin desteklenmesi
5. Eğitimci-Aile ilişkilerinin düzenlenmesi

8.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ Ailelerin yaşadıkları evrelerin analizi

 

Call Now Button0545 886 24 26