Pzt-Cumartesi : 09:00-19:00

Detaylı Bilgi
ve Randevu İçin

0545 886 24 26

Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanır.

 

Öğrenme güçlüğünün tanılama aşamalarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri ve öğrenme güçlüğünün daha çok hangi alanda olduğunun tespit edilerek, doğru yönlendirmenin yapılmasını kolaylaştırma amacıyla kullanılır.

 

Öğrenim güçlüğü gösteren çocuklar yaşıtlarına benzer özellikler sergilerken yaşadıkları güçlükler genellikle fark edilmez. Okul çağına geldikten sonra özellikle akademik performansın sergilenmesi gereken durumlarda bu güçlük belirgin hale gelmeye başlar. Öğrenim güçlüğü olan çocuklar zekâları normal sınırlar içinde olan; ancak öğrenmede güçlük yaşayan çocuklardır. Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklarla karıştırmamalıyız. Öğrenme zorluğu yaşayan çocuklar; konuşma, dinleme, düşünme, yazma, matematiksel problemleri çözmede güçlük gösteren, anlama, yazılı ve sözlü dili kullanmada psikolojik süreçlerden biri ya da birkaçında yetersizlik gösteren çocuklar olarak betimlenmektedir.

 

Eğitim sonunda öğrenme güçlüğü çeken çocukların özellikleri, sınıflandırılması, tanılama, yaygınlık, nedenleri, eğitimleri, önleme konularını öğrenerek, bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Öğrenme güçlüğü çeken çocukların özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak ve uygulamak için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

 

*Özgül Öğrenme Güçlüğü nedir
*Özgül Öğrenme Güçlüğü türleri nelerdir
*Özgül Öğrenme Güçlüğü okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim belirtileri

1.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Özgül Öğrenme Güçlüğü etyolojisi/kaynağı
*Özgül Öğrenme Güçlüğünün nörofizyolojik yapısı
*Bilgi işleme süreci
*Öğrenme stratejileri/stilleri
*Özgül Öğrenme Güçlüğü alt tiplerinin ayırıcı tanı özellikleri

2.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Tanı- tanılama süreci ve bu süreçte kullanılacak nöropsikolojik ve klinik testler
*ÖÖG bataryası
*Tarama ve değerlendirme envanterleri

3.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Özgül Öğrenme Güçlüğü ve psikolojik yapı
*Anksiyete-öğrenilmiş çaresizlik-ambivalans düşünceler-benlik algısı-başarma güdüsü
*Bellek, kodlama, görsel ve işitsel algı yapıları

4.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Özgül Öğrenme Güçlüğü ile birlikte görülen bozukluklar
*Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
*Dil ve konuşma bozukluğu (artikülasyon, fonolojik, gecikmiş dil, kekemelik)
*Tik bozuklukları
*Depresyon
*Uyum ve davranış bozuklukları
*Regresyonlar

5.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Beyin temelli öğrenme ve kodlama yöntemleri
*Nöro-bilişsel müdahale teknikleri
*Nöro-bilişsel oyun ve aktiviteler
*Örnek uygulamalar
*Beyin egzersizleri

6.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Psiko-eğitim yöntem ve teknikleri
*Evde ve okulda uygulanacak müdahale teknikleri
*Dikkat-konsantrasyon-anlama ve anlamlandırma
*Oturum etkinlikleri
*Oturum materyallerin kullanımı

7.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Uygulama -oturum örnekleri
*Role play çalışmaları

8.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

 

Call Now Button0545 886 24 26