Pzt-Cumartesi : 09:00-19:00

Detaylı Bilgi
ve Randevu İçin

0545 886 24 26

-Oyun Terapisi Nedir?
-Oyun Terapisi Modelleri
-Farklı Kuramlar Çerçevesinde Oyun Terapisi
-Oyun Kuramları
-Oyun Nedir?
-Bilişsel Gelişim Evrelerine Göre Çocuğun Oynadığı Oyunlar
-Oyunun Özellikleri
-Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri
-Çocuklar Ne Oynar?
-Oyun Evreleri
-Oyun Terapisinde Çocuğun Oyunları
-Örnek Oyunlar

1.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

-Oyunun Terapötik Gücü
-Terapötik Oyunların Özellikleri
-Rol Oyunları
-Hayal Oyunları
-Sembolik Oyunlar
-Oyun Terapisinin Mantığı
-Oyun Terapisi Süreci
-Oyun Odasının özellikleri
-Oyuncaklar ve Oyuncak Grupları
-Oyuncakların Sembolik Anlamları

2.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

-Oyun Terapisinde Sınırlar
-Oyun Terapisinde Kural Oluşturma Aşamaları
-Terapistin Rolü
-Çocuğun Rolü
-Oyun Temelli Değerlendirme?
-Yönlendirmesiz Oyun Terapisi
-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Temel Varsayımları
-ÇMOT Felsefesi
-ÇMOT Aşamaları
-ÇMOT Çocuğun Değişim ve İyileşme Aşamaları
-Oyun Terapisinde Çocuğun İyileşme Süreci
-Oyun Terapisinde Tematik Aşamalar
-Oyun Terapisinin 5 Aşaması

3.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

-Oyun Terapisinde Aile ile İşbirliği ve Aile Görüşmeleri
-Anamnez Alma
-Çocuk ile İlk Görüşme ve Tanışma Süreci
-Oyun Terapisinde Seansların Yapılandırma Süreci
-Oyun Terapisinde Empatik Dinleme
-Oyun Terapisinin Dili ve Yansıtmalar
-Oyun Terapisi Kolaylaştırıcı Cevaplar
-Oyun Terapisinde İlk Seans
-İlerleyen Seanslar ve Değişim Takibi
-Aile Değerlendirme Görüşmeleri

4.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

-Oyun temaları ve tanımlanması
-Yaygın oyun temaları
-Çocukların oyununda dikkat etmemiz gerekenler
-Süreçteki Olası Zorluklar
-Hangi Çocuk Nasıl Davranır?
-Çocukların Soruları
-Terapistin Soruları
-Gelişimi Ölçme ve İyileşme Belirtileri
-Oyun Terapisinde Sonlandırma

5.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

-Filial Terapi
-Filial Terapi Nedir?
-Filial Terapi Özellikleri
-Filial Terapinin Hedefleri
-Filial Terapinin Aileler İçin Faydaları
-Filial Terapinin Çocuklar İçin Faydaları
-Filial Terapi Temel Becerileri
-Filial Terapi Aşamaları

6.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

-Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
-Bdt oyun terapisi kuramsal boyutu
-Bdot ilkeleri
-Bdot amaçları
-Bdot özellikleri
-Bdot kullanılan teknikler
-Model alma
-Rol Yapma ve Rol Oynama
-Sistematik Duyarsızlaştırma
-Taşırma Tekniği
-Biçimlendirme Tekniği
-Gevşeme Eğitimi Kullanımı
-Atılganlık Eğitimi Kullanımı
-Yönlendirilmiş Keşif Tekniği
-Yeni Becerilerin Kullanılmasında Pekiştirme ve Ödüllendirmenin Kullanımı

7.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

-Bdot Müdahaleler
-Bdot Kukla Kullanımı
-Bdot Oyun Odası ve Oyuncaklar
-İlk Seans ve Diğer Seansların Yapılandırılması
-Formülasyon
-Bdot Sürecinde Aile Danışmanlığı ve Hedef Belirleme
-Terapiyi sonlandırma
-Örnek bdot seansları
-Seans oluşturma
-Örnek teknikler ve etkinlikler

8.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

1.GÜN : -Örnek Uygulamalar
-Uyum zorluğu yaşayan çocuklarla oyun terapisi
-DEHB yaşayan çocuklarla oyun terapisi
-Davranış bozukluğu yaşayan çocuklarla oyun terapisi
-Soru/ Cevaplar 2.GÜN:-Örnek Uygulamalar
-Özel Gereksinimli Çocuklarla Oyun Terapisi
-Uyku bozukluğu / Yeme bozukluğu / Tuvalet eğitimi zorluklarında oyun terapisi
-Farklı problem durumları için örnek uygulamalar
-Soru/Cevaplar

 

 

Call Now Button0545 886 24 26