Pzt-Cumartesi : 09:00-19:00

Detaylı Bilgi
ve Randevu İçin

0545 886 24 26

Dil ve Konuşma Bozukluklarını tanıyabilme bilgisine, becerisine ve yetkinliğine sahip olmalarını sağlamak. Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine destekleyici bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olma, ailelerine sağaltım ve eğitimi yapabilme becerisi kazandırmak.

 

Dil ve Konuşma Bozukluklarını bilimsel ölçütlerde değerlendirebilme bilgisine, becerisine ve yetkinliğine sahip olma ile birlikte bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili kurumlara yönlendirebilen meslek elemanı yetiştirmektir.

 

Eğitimimiz toplam 10 modülden oluşmaktadır. 8 modül online olarak zoom platformu üzerinden gerçekleşir. Süpervizyon modülleri 2 tam gün yüzyüzedir. Eğitimler genellikle 10:oo- 17:00 saatleri arasında gerçekleşir. Eğitim kurumu eğitim günü ve saatlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

*Dil ve bozuklukları nelerdir
*Konuşma ve bozuklukları nelerdir
*Konuşma bozukluğu Türleri

1.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ
*Konuşma Bozukluğunun Bireysel ve toplumsal Etkisi
*Dil konuşmanın gelişim dönemleri
*Dil konuşma kuramları
*Genel kavramlar, Terimler ve Tanımlar

*Dil ve konuşmanın fizyolojik yapısı
*Küme organlar
*Konuşma Sesinin Üretimi
*Konuşma Sesinin Üretimi ve Konuşma Dilimizin Sesleri

2.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Tanı- tanılama süreçleri
*Tarama ve değerlendirme envanterlerin kullanımı
*Tanı ve tanılamada kullanılan testler

3.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Konuşma Bozukluğunun Nedenleri
-Yapısal, Görevsel, Ruhsal Nedenler
*Ses Bozukluğu Nedenleri
-Örgensel ve Görevsel Nedenler

*Ses Kavramı, Tanımı
*Ses Bozukluğu
*Ses Bozukluğunu Belirtileri
*Ses Bozukluğunun Türleri
*Ses Bozukluğunu Problemin Düzeltilmesi
*Tanılama Rehabilitasyon Etkinlikleri ve Aşamaları

5.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Masaj (iç ve dış masaj) ve egzersizler/alıştırmalar
•Alıştırmalar
•Gevşetme Alıştırmaları
•Dil Alıştırmaları
•Dudak Alıştırmaları
•Çene Alıştırmaları
•Damak Alıştırmaları
•Oyunlar
•Tekerlemeler
*Nefes egzersizleri
*Ses egzersizleri

6.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Kekemelik
*Kekemeliğin türleri
*Kekemeliğin nedenleri
*Kekemelik ve psikolojik yapı ilişkisi

7.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Tedavi süreci
*Seslerin sağaltımı
*Anamnez (yaşam öyküsü) alımı
*Yapılandırılmış tedavi formülasyonu
*Tedavi sürecinde dirençler

8.MODÜL VAKA ÖRNEĞİ

*Tedavi yöntem ve teknikleri
*Lax Vox (Cb/Lv) Ses Terapi Tekniği
*Schwartz “Pasif Hava Akımı Tekniği”
*Prompt Tekniği
*Kekemelik Modifikasyonu (Stuttering Modification) Tekniği

 

Call Now Button0545 886 24 26